People + Passion = Performance + ProfitsTM

Welkom op de website van de Customer Passion Company!

De site voor klantgedreven managers, bedrijven en organisaties die
succesvol willen zijn in customer management, marketing, verkoop,
branding en business development.

Aantal communityleden...elke dag meer!

 
 

Share the Passion! TM

Schrijf u nu in als gratis lid van de Customer Passion Company Community en ontvang regelmatig het marketing e-Zine 'Share the Passion' vol met inspiratie en informatie over winnende strategieen en cases op het gebied van klantgericht ondernemen, marketing, verkoop en customer services.

Business partners

www.mastermind.eu www.marketingindustries.nl www.t-systems.nl www.maximind.nl www.curro.nl

Customer Passion Columns

Career Center Customer Passion Company en Recruitment

Het Career Center is een integraal onderdeel van de Customer Passion Company (CPC).

Gezien de grootte en de samenstelling van de CPC Community is dit het netwerk voor zowel opdrachtgevers als kandidaten als het gaat om vaste- en interimfuncties op de werkgebieden: customer management, CRM en Customer Experience Management, marketing, verkoop en customer services.

Het CPC Career Center heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het bureau Qualified Professionals (QP) in Linschoten. De Customer Passion Company heeft alle activiteiten voor wat betreft werving en selectie, executive search en voor project- en interim management diensten van commerciële functies uitbesteed aan QP.

CPC-QP bemiddelt professionals actief op strategisch, taktisch en operationeel niveau op het gebied van general management, marketing, communicatie, sales en account management. CPC-QP werkt voor opdrachtgevers op basis van “no cure – no pay” met een marktconform tarief. Stuur je recente CV (bij voorkeur in MS Word formaat) en korte motivatie voor de volgende stap in je carrière naar: careers@customerpassion.nl.

Code of Conduct

De Customer Passion Company en haar Business Partner QP – Qualified Professionals® BV, conformeren zich zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als aan de Sollicitatiecode van de N.V.P.. Zowel Opdrachtgevers als kandidaten kunnen rekenen op onze zorgvuldigheid, discretie en goede businessethiek.

Dit betekent dat:

 • Elke kandidaat gelijke kansen heeft, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit; de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie geschiedt louter en alleen op objectieve criteria zoals beschreven in het functieprofiel
 • Kandidaten te allen tijde kunnen rekenen op een zorgvuldige procedure waarbij objectieve beoordeling en een serieus loopbaanadvies basisingrediënten zijn.
 • De gegevens van kandidaten uitsluitend met hun medeweten zullen worden bewaard
 • De gegevens van kandidaten in geen enkel geval aan derden openbaar gemaakt zullen worden zonder dat kandidaten hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd
 • Er geen referenties nagetrokken zullen worden zonder dat betrokkenen hiermee hebben ingestemd
 • Er te allen tijde wordt gewerkt op basis van duidelijke contracten waarin de posities van alle betrokkenen goed zijn beschermd
 • Er geen kandidaten worden benaderd die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers voor het overwegen van een andere baan elders
 • Wij er altijd naar streven per vacature 3 CV's aan te bieden die voldoen aan de functie-omschrijving van de klant
 • Kandidaten, voor zij worden aangeboden, door middel van een zorgvuldig selectieproces zijn voorgekwalificeerd.

Human Capital Development
 
We leven in een zeer dynamische wereld en we worden voortdurend uitgedaagd hogere produktiviteit te leveren met lagere kosten. Geen eenvoudige uitdaging in een omgeving waarin u niet alle variabelen onder controle hebt. U neemt allerlei maatregelen teneinde efficiënter te kunnen werken, maar steeds vaker blijkt toch de factor ‘menskracht’ voor het verschil te kunnen zorgen. Men spreekt niet voor niets over ‘Human Capital’.
 
Stelt u zichzelf eens de volgende vragen:

 • Lukt het u ‘Top Talent’ aan te trekken en te behouden voor uw organisatie
 • Op welke wijze investeert u in het bestendigen van de relatie met uw medewerkers door hen kansen te bieden hun kennis en ervaring verder uit te breiden
 • Welke Professionals wilt u in loondienst hebben en welke arbeidscapaciteit kan beter projectmatig worden ingehuurd?
 • Welke uitdagingen m.b.t. het personeelsbestand kunt u verwachten als gevolg van mogelijk geplande overnames, fusies etc.
 • Welke impact heeft het op het functioneren van uw organisatie indien belangrijke spelers met pensioen gaan, met zwangerschapsverlof gaan of ineens onverhoopt ernstig ziek worden?
 • Zijn de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden marktconform en sluiten zij aan op voortdurend veranderende wetgeving

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van HR-thema’s die voortdurend uw aandacht behoeven. Human Capital Developement, oftewel het voortdurend verbeteren van het kennis en ervaringsprofiel, c.q. de werkomgeving van de medewerkers die u wilt behouden voor uw organisatie, is beslist een ‘kritische succes factor’.
 
De expertise van de Interim Professionals van CPC-QP, bestrijkt het volledige vakgebied van Human Capital Management en/of General Management. Zij vormen, samen met onze opdrachtgevers, krachtige en innovatieve combinaties voor succes.

Leden van de Customer Passion Community.

Als lid van de Customer Passion Community kan men gebruik maken van de diensten van het CPC-QP Career Center. CPC, in samenwerking met Qualified Professionals (QP), beoogt de leden actief loopbaanbegeleiding te geven,  te adviseren en te coachen rond alle aspecten van zijn of haar carrière.

Het spreekt voor zich dat wanneer er een opdracht is voor het vinden van de juiste kandidaat voor een functie of een project binnen de genoemde managementgebieden, er eerst gekeken wordt naar geschikte kandidaten binnen de Community van de Customer Passion Company.

Je kunt je hier inschrijven als lid van de Customer Passion Community en ontvang tevens het gratis e-zine  "Share the Passion". Stuur je recente CV (bij voorkeur in MS Word formaat) en je “track record” met je motivatie voor de volgende stap in je carrière naar: careers@customerpassion.nl

Werving en Selectie / Executive Search
 
Gespecialiseerd Business Partner van de Customer Passion Company, op gebied van Werving & Selectie / Executive Search, is QP – Qualified Professionals® B.V., (www.qpweb.nl)
 
QP-Consultants hebben allen gedurende enkele decennia praktijkervaring opgedaan als General Manager, Sales & Marketing Director/Manager, ICT Operations Manager of ICT Consultancy Manager.
Vervolgens zijn alle QP-Consultants reeds meerdere jaren werkzaam in het Werving- en Selectievak. Zij helpen organisaties bij het opbouwen van hun teams op basis van jarenlange praktijkervaring. Teneinde hun gevoel voor de praktijk niet te verliezen werken QP-Consultants zelf regelmatig als Interim Manager in hun vakgebied.
QP hanteert flexibele contractvormen op maat: (‘unretained’, zonder exclusiviteit, zonder te verlangen dat er wordt geadverteerd). In feite bieden zij u de mogelijkheid uw recruitment campagne uit te besteden terwijl uitsluitend het honorarium wordt gefactureerd indien een door QP geïntroduceerde kandidaat wordt geplaatst.
QP geeft haar cliënten toegang tot een uitgestrekt netwerk van Professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Het QP-netwerk (QPweb®) bestaat uit specialisten op gebied van:

 • General Management
 • Sales & Marketing
 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Human Resources
 • Finance & Administration

QP verzorgt grondige voorselecties en streeft er steeds naar om per vacature drie geschikte kandidaten te introduceren. Bij iedere introductie wordt een aanbeveling geschreven waarin wordt aangegeven waarom QP van mening zijn dat een bepaalde kandidaat geschikt is.
QP werkt uitermate zorgvuldig en discreet en conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Project- en Interim Management Services
 
Het komt regelmatig voor dat er zich omstandigheden voordoen waardoor projectmatig ingezette arbeidscapaciteit overwogen zou kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer door ziekte, of door een reorganisatie (extra) capaciteit nodig is. Dit geldt voor allerlei disciplines. Met name voor de posities van Marketeers, Financieel specialisten, Sales Managers / Business Development Managers en ICT-professionals wordt steeds vaker besloten om arbeidsacapaciteit projectmatig in te zetten.

De combinatie CPC en QP bieden opdrachtgevers toegang tot een netwerk van zelfstandig opererende Interim Professionals, ieder met hun eigen specialisatie. Via het 'QP-label' worden zij ingezet op opdrachten bij onze opdrachtgevers. QP fungeert dan als primair aanspreekpunt, coördineert en organiseert de inzet van de Interim Professional volledig. QP hanteert hiervoor duidelijke contracten die naadloos aansluiten bij de klantspecifieke situatie.
 
Training en Coaching
 
CPC-QP begeleiden managers en professionals in hun dagelijks functioneren.
 
Organisaties en medewerkers zijn gebaat bij een optimale samenwerking. QP helpt beide partijen aanwezig talent te identificeren, te ontwikkelen en te behouden.
We leven in een zeer dynamische wereld en we worden voortdurend uitgedaagd hogere produktiviteit te leveren met lagere kosten. Geen eenvoudige uitdaging in een omgeving waarin u niet alle variabelen onder controle hebt. U neemt allerlei maatregelen teneinde efficiënter te kunnen werken, maar steeds vaker blijkt toch de factor ‘menskracht’ voor het verschil te kunnen zorgen. Men spreekt niet voor niets over ‘Human Capital’.
 
Het is dan ook van groot belang de balans tussen de ontwikkeling van de organisatie en die van de medewerkers constant in evenwicht te houden. Dat vergt voortdurend extra aandacht van management en van medewerkers. CPC-QP helpen die balans te vinden en te behouden, op basis waarvan het beter mogelijk wordt de strategische doelen te realiseren.
 
CPC en QP hebben zeer ervaren coaches (op projectbasis) beschikbaar op gebied van:

 • Sales & Marketing (Management)
 • General Management
 • Human Resources (Management)
 • Finance & Administration (Management)
 • Information & Communications Technology (ICT)

CPC en QP bieden u een persoonlijke mensgerichte ondersteuning door zeer ervaren coaches met uiteenlopende vooropleidingen en praktijkervaring, gespecialiseerd in het coachen van managers en professionals.
In het bijzonder bieden CPC en QP een training- en coachingsprogramma aan voor Sales Professionals: Strategic Relationship Selling. Deze training helpt Sales Professionals planmatig hun sales-strategie te ontwikkelen en uit te voeren op de verschillende niveaus van de organisatie van prospects en klanten. Het structureel verkopen van oplossingen die van reëel toegevoegd waarde zijn voor organisaties, in plaats van louter het aanbieden van een produkt of dienst, staat centraal in deze trajecten. Het in kaart brengen van de organisatie van uw prospect/klant, het identificeren van de formele- en de informele beslissingcriteria maar zeker ook van de beslissers en de beïnvloeders zijn basisingrediënten van deze training.
 
De training- & coachingsactiviteiten van CPC en QP zijn gebaseerd op een mix van consultancy, coaching, trainingen en workshops.

Opdrachtgevers

Gespecialiseerd Business Partner van de Customer Passion Company, op gebied van Werving & Selectie / Executive Search, is QP – Qualified Professionals® B.V., (www.qpweb.nl)
 
QP-Consultants hebben allen gedurende enkele decennia praktijkervaring opgedaan als General Manager, Sales & Marketing Director/Manager, ICT Operations Manager of ICT Consultancy Manager.
Vervolgens zijn alle QP-Consultants reeds meerdere jaren werkzaam in het Werving- en Selectievak. Zij helpen organisaties bij het opbouwen van hun teams op basis van jarenlange praktijkervaring. Teneinde hun gevoel voor de praktijk niet te verliezen werken QP-Consultants zelf regelmatig als Interim Manager in hun vakgebied.
QP hanteert flexibele contractvormen op maat: (‘unretained’, zonder exclusiviteit, zonder te verlangen dat er wordt geadverteerd). In feite bieden zij u de mogelijkheid uw recruitment campagne uit te besteden terwijl uitsluitend het honorarium wordt gefactureerd indien een door QP geïntroduceerde kandidaat wordt geplaatst.
QP geeft haar cliënten toegang tot een uitgestrekt netwerk van Professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Het QP-netwerk (QPweb®) bestaat uit specialisten op gebied van:

 • General Management
 • Sales & Marketing
 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Human Resources
 • Finance & Administration

QP verzorgt grondige voorselecties en streeft er steeds naar om per vacature drie geschikte kandidaten te introduceren. Bij iedere introductie wordt een aanbeveling geschreven waarin wordt aangegeven (o.a. aan de hand van de QP Key Matching Indicators) waarom QP van mening zijn dat een bepaalde kandidaat geschikt is.
QP werkt uitermate zorgvuldig en discreet en conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kandidaten

QP - Qualified Professionals® - is gespecialiseerd in het werven, selecteren en coachen van Professionals voor zowel vaste als tijdelijke (interim management) posities.

CPC en QP richen zich op ambitieuze mensen op zoek naar een vervolgstap in hun carrière. Het gaat dan voornamelijk om gedreven Professionals die hun sporen ruimschoots hebben verdiend en die snel in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van de nieuwe werkgever.

QP specialiseert zich in de volgende functiegebieden:

 • Sales, Marketing & Communicatie
 • Informatie & Communicatie Technologie (zowel de aanbod- als de vraagzijde)
 • Finance, Banking & Insurance
 • Human Resources Management

Inschrijven via CPC bij QP is een belangrijke stap voor uw toekomst.

Reageert u op een vacature in onze database? Als uw CV en motivatie voldoende aansluiten bij de functie, nodigen wij u uit voor een interview. Onze consultant begeleidt u daarna verder tot en met een eventuele kennismaking met de opdrachtgever. Ook als de vacature niet voldoende aansluit, ontvangt u bericht.

Inschrijven bij QP is ook zinvol indien er op dit moment geen actuele vacature beschikbaar is die u aanspreekt. Met een zekere regelmaat start QP met het werven en selecteren van kandidaten voor nieuwe posities. In alle gevallen beginnen wij met 'file search'. Dit betekent dat indien wij het gevoel hebben dat een bepaalde functie aansluit bij uw specifieke kennis, ervaring en ambities wij u zullen uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Vanzelfsprekend gaat QP uitermate zorgvuldig en discreet met uw gegevens om. Wij verzekeren u dat uw gegevens op geen enkele wijze bij anderen terecht zullen komen zonder dat u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Inschrijven is mogelijk via het opsturen van uw recente CV (bij voorkeur in MS Word formaat) en uw “track record” met uw motivatie voor de volgende stap in uw carriere naar: careers@customerpassion.nl
 
Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet!
 
Het team van Qualified Professionals
en de Customer Passion Company.